Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen


De viktigaste frågorna som Lindö Villaägareförening arbetar med idag är:

Lindö småbåtshamn

Vi vill bevara och utveckla hamnområdet som ett rekreations– och fritidsområde: Lindö Hamnpark. Detta är vår enskilt viktigaste fråga just nu. Vi har byggt upp en egen hemsida kring detta, som vi kan rekommendera. Klicka här för att gå in på den.

Se även avsnittet Lindö Hamnpark i menyn.

Miljöstörningar av olika slag

Vi jobbar för att minimera omgivande verksamheters störningar gentemot Lindö. 

Se även avsnittet Miljöfrågor i menyn.

Bättre service i Lindö

Vi vill att samhällsservicen i Lindö skall utvecklas och breddas. Dagens situation är inte acceptabel.

T.ex. kan man knyta ihop Lindö bättre med Berga.

Området runt Hemköp kan expandera som ett lokalcentrum.

Man bör dra in fiberoptiknät in i Lindö och Berga.

De gamla fotbollsplanerna vid slipen kan också användas, utanför strandskyddat område, för expansion.