Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen /

Styrelsen


Ola Linden, Ordförande
Telefon: 0709-59 36 36
E-post: info.lindovilla[a]gmail.com
Mathias Bäcklund, Ledamot
Telefon: 0708-x
E-post: x
Mattias Olsson, Ledamot
Telefon: okänd
E-post: okänd
Luc Gosso, Ledamot
Telefon: 0709-558055
E-post: lvf@gosso.se
Gunilla Lindholm Felten, Kassör
Telefon: 0730-213680
E-post: gunilla.lindholm-felten@hotmail.com
Vakans, Ledamot
Telefon: 0708-x
E-post: x@gmail.com
Olle Felten, Ledamot
Telefon: 0725-383512
E-post: olle.felten@gmail.com
Johnny Dollerup, Ledamot
Telefon: 0708-788806
E-post: jdpartner@telia.com

Kontakta oss via formulär