Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Resultat Enkät Fiberutbyggnad


2015-08-03 Enkätsvaren från vår senaste enkät visar på att en övervägande majoritet av de boende skulle föredra Stadsnätet framför Telia Öppen Fiber samt även kan tänka sig att tacka nej till Telia till förmån för Stadsnätets utbyggnad.

 

 

 

 

 

OBS nedan redovisning är från ca 150 som anmält intresse

130 fastighetsägare har svarat på enkäten fram till 2015-08-03