Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen


De viktigaste frågorna som Lindö Villaägareförening arbetar med idag är:

Lindö småbåtshamn

Vi vill bevara och utveckla hamnområdet som ett rekreations– och fritidsområde.

Se även avsnittet Lindö Hamnpark i menyn.

Miljöstörningar av olika slag

Vi jobbar för att minimera omgivande verksamheters störningar gentemot Lindö. 

Se även avsnittet Miljöfrågor i menyn.

Bättre service i Lindö

Vi vill att samhällsservicen i Lindö skall utvecklas och breddas. Dagens situation är inte acceptabel.

T.ex. kan man knyta ihop Lindö bättre med Berga.

Området runt Hemköp kan expandera som ett lokalcentrum.