Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Flugorna - vad händer nu?

Publicerat 2015-06-07

2015-06-07 Från LVF: s sida kan vi konstatera att de stora problem vi haft med flugor i Lindö den senaste tiden ännu inte fått sin slutliga förklaring.

Fokus has framförallt varit riktad mot sophanteringen i hamnområdet och på Händelöverket.

Stora mängder sopor importeras via hamnen för att sedan transporteras till EON och Händelöverket för att där förbrännas för energiproduktion.

LVF har haft och kommer även fortsättningsvis – så länge inte problemet har försvunnit eller fått sin förklaring - att ha fortlöpande kontakter både med Norrköpings kommun och Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har en mycket viktig roll i detta eftersom man alltså är tillsynsmyndighet för verksamheten i hamnen och på Händelöverket.  Vi bedömer att man såväl på Länsstyrelsen som på kommunen har tagit problemet på största allvar. Studiebesök har gjorts (29 maj) av Länsstyrelsen och Bygg och miljökontoret för att på plats i hamnen och på EON studera problemet. Länsstyrelsen har vidare begärt in en åtgärdsplan från EON för att minska mängden flugor i hanteringen av avfall på den egna anläggningen. Även övriga verksamheter i området som hanterar organiskt material kommer att utredas.

Eon har i en skrivelse till Länsstyrelsen framfört att de långsiktigt gått vidare med frågan för att undersöka vad de kan göra för att minimera mängden flugor.

  • Vi har kontaktat våra leverantörer på Irland och i England och krävt att de ska tidigarelägga sitt arbeteVi har kontaktat våra leverantörer på Irland och i England och krävt att de ska tidigarelägga sitt arbete med flugbekämpning. (Flugbekämpning genomförs normalt hos leverantören vid packningav avfallsbalarna och sedan vid behov i hamn på fartyget under sommarhalvåret innan avfall skeppas iväg. Vissa leverantörer har dock inte ansett att sommaren har börjat ännu, vi har nu krävt att de ska påbörja det arbetet)
  • De balar med hushållsavfall som går sönder under hantering ska omedelbart köras till tipphallen. Städningen av området runt balar med hushållsavfall intensiveras under sommarhalvåret.
  • En utredning av mängden lagerfört avfall på Händelöverket kommer att genomföras för att om möjligt minska mängden lagerfört avfall men ändå kunna garantera leveranssäkerheten av fjärrvärme.
  • En utredning kommer att genomföras för att ev. bespruta avfallet på plats eller på fartyget när det ligger i hamn. Innan beslut tas om ev.kemisk bekämpning måste en noggrann miljö och arbetsmiljö utredning genomföras.

Samtidigt verkar det som om flugförekomsten har minskat de senaste dagarna. Om det är på det viset är det ju självklart glädjande.

Vi är från föreningens sida mycket angelägna att få information och tips från alla boende i Lindö vare sig det gäller ökande eller minskande flugförekomst eller vad gäller andra observationer som kan vara intressanta.

Aktuellt