Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Invigning bygget Lindöstrand

Publicerat 23/10/2019

Onsdag den 23 oktober var det invigning för bygget på Lindöstrand. Representanter från kommunen, JM och mäklare var på plats för att svara på frågor.

Utöver att de 4 huskropparna på börjas nu av JM, så påbörjas inom kort Svevia allt bygge runt omkring. Vägar, torg, pir, strand, parkeringar m.m.

På den nya situationplanen, klicka nedan bild för att förstora, kan man se utegym, volleyboll, park "Lind-ö", multiplan, lekplats, ny renoverad pir med däck, torg med trädäck som en stjärna, nya bryggor samt även runda badbryggor.

Allt detta beräknas ta ca ett år. Alltså hela 2020.

Anebyhus jobbar just nu med de huskroppar som är närmast Lindövägen.

Vid torget kommer det att finnas två centrumfastigheter, en på två plan, en på 1,5 plan. I den förstnämnda blir det restaurang på nedre botten och ev annan verksamhet på övervåning, vandrarhem/hotell nämndes. Oklart var det blir i andra byggnaden, men i anslutning till den blir det även dushar, toaletter och omklädnad till friluftbadet.

detaljplan

 

planskiss

Representant from Kommunen invigningstalade. I övrigt var det ett 40tal personer på plats.

Även lokalpolitiker på plats för att ta första "spadtaget"

 

Vi behöver fler medlemmar - Bli medlem 200kr i Lindö Villaägareförening

Aktuellt