Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Information om farliga verksamheter

Publicerat 2019-06-12

I Norrköpings kommun finns cirka 22 så kallade Seveso-klassade företag. Dessa företag bedriver verksamheter som lyder under Seveso-lagen, och bedöms som farliga om en olycka skulle ske.

14 av dessa företag omfattas av den högre kravnivån, och ska ge information till närliggande företag och boende som finns inom företagets riskområde. En olycka kan i värsta fall leda till att omgivningen drabbas av kraftig brandrök eller gasutsläpp. Omfattande gasutsläpp kan medföra mycket kraftiga obehag i form av till exempel huvudvärk, magsmärtor och andningsbesvär.

Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom larmsignalen Viktigt meddelande.

Räddningstjänsten Östra Götaland har hög beredskap och är väl förberedda om det skulle inträffa en kemikalieolycka. De aktuella företagen har beredskapsplaner för olyckshändelser och samarbetar med brandförsvaret för att underlätta räddningsarbete och brandbekämpning.

 

Länkar:

https://www.rtog.se/hem-fritid/krisberedskap/farliga-verksamheter/norrkoping/verksamheter-i-pampus-oljehamn/

Är du beredd (broshyr)

https://www.rtog.se/wp-content/uploads/2015/03/Seveso_Nrg_s_5_6_1_rev2.pdf

https://www.rtog.se/wp-content/uploads/2015/03/Seveso_Nrg_s_2_3_4_rev2.pdf

Aktuellt