Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Lindö Villaägareförenings propå gav resultat

Publicerat 2012-05-01

2012-05-01 - Trafikregleringen vid bilkortegen den 1 maj.

Lindö Villaägareföreningen påtalade problemen med förra årets totalstopp för trafiken till och från Lindö under bilkortegen 2012. I ett brev till polisen föreslog vi att man skulle slussa ut kortegen genom att växelvis släppa ut kortegeekipagen och trafik till och från Lindö.

Syftet var att minska de störningar och irritationsmoment som förekom under förra årets kortege, då polisens totalstopp för trafik till och från Lindö skapade kaotiska förhållanden och en mängd besvär för personer som av olika anledningar behövde transportera sig från eller till Lindö per bil under tiden kortegen släpptes ut på Lindövägen från Kråkvilan.

I år tog polisen vårt förslag på allvar och det blev en mycket bra trafikreglering, där trafiken fungerade på ett bra sätt och såvitt vi kunde se inga irritationsmoment uppstod. En eloge till polisen för ett bra arbete!

LIndö Villaägareförening

Olle Felten, ordf.

Aktuellt