Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Granskningsutlåtande över Skår Lindö offentliggjorts

Publicerat 2017-12-08

Granskningsutlåtande över inkomna invändningar mot detalplan Skår, Lindö har offentliggjorts, läs hela här (PDF)

Granskningsutlåtande kommer att presenteras för stadsplaneringsmämnden vid sammanträdet den 12 december 2017 då tillägg till stadsplan avses att bli antaget.

Mer info www.norrkoping.se/detaljplan

Aktuellt