Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Larm från hamnen i helgen 7 juni

Publicerat 2020-06-08

Undrade ni vad det var för larm och varför det ljuder så länge och högt?

Norrköpings Hamn har inte bemanning dygnet runt, utan det finns en inställelsetid för beredskapspersonal.

Larmet stängs av i samråd med Räddningstjänsten efter att man på plats har kontrollerat den/de anläggningsdelar som larmar och konstaterat att det inte råder någon fara.

Orsaken till utrymningslarmet var tekniskt fel. Larmet stängs av när NHS har personal på plats och de har konstaterat att det inte råder någon fara.

Larmnivån går inte att ändra eftersom larmsignalen måste höras över hela Oljehamnen.

Källa: Kontakt på NHS

Larmet pågick i 25 minuter mellan 18:45 och 19:10

Aktuellt