Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Muddring i Lindökanal

Publicerat 2021-05-17

Under sommaren genomförs underhållsmuddring i anslutning till Norrköpings hamn för att återställa tidigare fastställda djup och säkra farleden till hamnens kajer.Arbetet sker under maj-september 2021 och omfattar vattenområden i anslutning till Pampusrännan, samt hamnens inre delar, Öhmansterminalen och Lindökanalen. Muddringen är en del av det löpande underhåll som regelbundet genomförs för att säkra hamnens funktioner och genomförs på uppdrag av Norrköpings kommun.

En mer exakt tidplan där de olika etapperna närmare beskrivs kommer att publiceras på norrkopingshamn.se i samband med arbetsstart.

se även infoblad (pdf)

Aktuellt