Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Yttrande om bullerfrågan i oljehamnen

Publicerat 2014-03-15

2014-03-15 - Lindö villaägareföreningen har med fullmakt av 14 fastigheter skickat in sitt yttrande om en ändring av Norrköpings hamn bullervillkor.

Norrköpings hamn och stuveri AB har ansök om:

  • I första hand exkluderas i villkoret om buller (vilket betyder att de friskriver sig helt ansvaret)
  • och i sista hand att bullervillkoret ändras till 45 dBA nattetid (vilket är en höjning om 5dB).

Hamnen har vidare föreslagit att uppföljning av bullervillkoret ska ske vart tredje år med ljudmätningar.

Som motvikt har Lindö villaägareförening yrkat om:

  • I första hand upphäva tillståndet så att ingen lossning eller lastning tillåts förekomma i oljehamnen kajplats P1 nattetid kl. 22-07
  • I andra hand tillåta en bullergräns på maximalt 40 dBA nattetid mätt som begränsningsvärden
  • Att villkoren skrivs om till begränsningsvärden
  • Att villkoren innefattar automatiserade mätningar som möjliggör självkontroller i efterhand

Allt detta med bakgrund till de störningar som upplevs hos boende samt att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden och boendemiljö väsentligt försämrade. Enligt stöd av miljöbalken.

Datum när Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen ska ta beslut är satt till innan sommaren 2014.

Styrelsen

Aktuellt