Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Möte med Lantmännen Agroetanol

Publicerat 2018-12-06

Möte med Lantmännen Agroetanol, 12 november 2018

Agenda

  • Flugor
  • Lukt
  • Larmsignaler
  • Smällande ljud

Flugor

Lst informerade att det kan vara lämpligt att hitta en Flugexpert och utreda flugors beteende. Lantmännen har också haft interna problem med flugor inomhus, liknande problem som Norrköpings hamn har haft.

Åtgärd

Lantmännen genomför regelbundna miljörundor i produktionen.

Lantmännen har begränsat med material som kan vara en grogrund för flugor.

LVF kollar i historiken angående flugor och lukt om vi kan gaffla in en lämplig period.

Vi ska även söka testpersoner som ska vara behjälpliga att registrera avvikelser.

Soplukter

Deras luktkategori är sur lukt för sopor.

Vid hantering av sina produkter så slängs spill t.ex. stärkelserika spannmål, torra fraktioner och färska produkter.

Lantmännen har en gårdsvattendamm, 200 m3, där det luktar reningsverk (svavel). Dammen är tillverkad i betong och har ett tätslutande tält ovanför. Syftet med tältet är ett begränsa lukt och spädning (överfyllning) av regnvatten.

I dammen samlas regnvatten in och i samband med det kommer det med olika typer av produkter som rötar. Rötningen genererar reningsverkslukt.

Överjäsning i processen genererar en sur mäsklukt. Produktionslinje A10 står för dessa problem.

Åtgärd

Rapportera på Lantmännen hemsida vilken typ av lukt som vi känner. På sätt kan de spåra eventuella händelser. Alla inrapporter följs upp.

Havrerad vakuumpump skapade överjäsning – underhållsprogram för att fånga upp avvikelser.

Underhåll med stillestånd 2ggr per år, i maj och september. Då kan gästlukt uppstå.

Lämpligt att hålla en liten utbildning för att definiera lukt – utbildning hos Lantmännen av utvalda näsor.

Lantmännen föreslår att luktträning utförs i april/maj.

Larm

De har höga krav på säkerhet för anläggningen eftersom de hanterar brandfarlig vara. Sprinklersystem, skumsystem och dieseldrivna försörjningssystem.

De har olika larmtyper, utrymningslarm och brandlarm.

De har haft utrymningslarm augusti. Ett systemfel gjorde att de inte kunde ställa av larmet och larmet pågick en längre tid.

Åtgärd

Räddningstjänstens hemsida, https://www.rtog.se, har mer information om säkerhetsläget för siten.

Etanol fraktas med båt och lastbil och det kan vara depåernas larm som hörs när etanolen lastas om.

Vi mailar över datumen för upplevda larm i Lindö.

Smällande ljud

De har säkerhetsventiler i produktionen för ångtryckavsäkring 16bar.

Åtgärd

Vi mailar över datumen för upplevda ljud i Lindö.

Övrigt

Nytt miljötillstånd för Lantmännen utreds. Syftet är att utöka sin produktion.

5 överklagande (inget gäller lukt)

De har inte fått slutgiltigt besked.

Prövotidsutredning för ökad produktion.

Åtgärder mot lukt

- De ska utreda hur lukt kan reduceras vid tex överjäsning. Produktionslinje A10, överjäsningsproblem

- De ska utreda hur lukt kan reduceras från bassäng, svavelvätelukt (förruttnelse)

Lukthanteringsplanen ska vara klar Q1 2019

Luktprövotid ska vara klar 2020

Aktuellt