Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Öppet möte om trevligare Lindö

Publicerat 2018-05-24

 

Plats: Citygross Arena
Datum 30 maj
Tid 18.00

 

Syfte: Att hitta ett trevligt sätt att påverka människorna som idag skräpar ner och förstör

området runt slipen och småbåtshamnen.

Mål: Att området ska vara trevligt för alla att vistas på och det ska vara rent och snyggt

Mötet öppnas med att Robin berättar om vad han har för planer med restaurangen i Småbåtshamnen i sommar.


Sammanfattning mötet:

Mötet hade två punkter del 1 och del 2.
 
Del 1 Information om restaurang

Robin Wickenberg: Kontraktör med kommunen. 

Kontraktsägare: Robert Ertas
Restaurangchef: Morgan Jonsson
Öppnar andra veckan i juli.
Antal gäster inomhus: 45 
Antal gäster utomhus: 60-75  
Öppet: Året om 
Utbud: Vedugnspizza, 2 och 3 rätters, glass, kaffe, fullständiga rättigheter 
Övrigt: Trädäck i nivå med golv
Information: Lindö hamnkrog på Facebook 
Önskemål från Robert och Morgan: Lämna in namnförslag 
 
Frågor till kommunen:
Cykelställ saknas till besökare - ansvarig Reidar
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Del 2 Nedskräpning
Representant från kommunen: Viktor M*** från Fritid
Ansvaromåden Lindö: Lindös område ansvaras av 3 olika avdelningar på kommunen vilket försvårar arbetet för Lindös intressenter.
Viktor är ansvarig för badplats och område upp till Abborreberg. 
Gångvägar ansvarar Norrköpings tekniska kontor.
Städning:  Lindö ff städar stranden varje dag på morgonen.
Kommunen medger att Lindö har ett skräpproblem. 
 
Frågor och förslag från medborgare 
 • Det saknas tillräckligt med bajamajor och WC-skyltar med hänvisning vart bajamajor står.
 • Bygg en ordentlig sopstation med återvinning.
 • Utöka städområdet för Lindö ff.
 • Definiera Lindö FF:s städområde eftersom det är tolkningsbart.
 • Betonggrisar för att blockera biltrafik ska sättas ut.
 • Grillyta behöver definieras av kommunen så att inte brand eller naturskador uppstår.
 • Ställ dit en WC-vagn vid idrottsplatsen (vatten, el och avlopp finns). Flytta vagnen till annat ställe när nya badplatsen är färdigställd. (Finns inga pengar till vagn med toaletter enligt kommunen).
 • Skapa en arbetsgrupp som sköter kommunikationen med kommunen samt driver skräpfrågan (Villaägareföreningen?)
 • Tag fram en definition för hamnkaptenens ansvarsområden. Hamnkaptenen kostar tydligen 110.000:- per år, vad ingår i detta belopp. 
 • Tömningsstation för båtar går inte att använda på grund av skräp och avsaknad av förtöjningspunkter.
 • Gör om elinstallationen på piren, fel val av armaturer.
 • Belys parkeringsyta på piren för att minska handeln av droger, sex

 


 

 

Så här kan det se ut på piren: (har du bilder på nedskräpning, skicka till oss)

Fler papperskorgar efterfrågas!

Aktuellt