Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Information från SMK ÖSTGÖTAMC-förening

Publicerat 2021-04-12

SMK ÖSTGÖTA MC-förening kommer att anordna Enduro tidsträning lördagen den 17 april 2021 inom och i direktanslutning till Kråkvilans motorsportområde. Eftersom träningsslingan delvis kommer att gå utanför den bana som normalt används har klubben informerat markägaren Norrköpings kommun, stadsbyggnadskontoret.

Körning på en viss sträcka kommer att ske utanför bullervallen och ljudnivåerna i ert bostadsområde kan därför bli högre än vid vanlig träning på ordinarie bana. Vi hoppas att nihar överseende med denna tillfälliga störning som kan uppstå och att träningen inte ska orsaka er några större olägenheter.

Vi uppmanar till försiktighet att vistas i området under pågående träning mellan kl.09.00 och 16.00.

 

Läs hela meddelande

SMK ÖSTGÖTA MC-förening kommer att anordna Enduro tidsträning lördagen den17 april2021 inomoch i direktanslutning till Kråkvilans motorsportområde.Eftersom träningsslingan delvis kommer att gå utanför den bana som normalt används har klubben informerat markägaren Norrköpings kommun, stadsbyggnadskontoret.Körning på en viss sträcka kommer att ske utanför bullervallen och ljudnivåerna i ert bostadsområde kan därför bli högre än vid vanlig träning på ordinarie bana. Vi hoppas att nihar överseende med denna tillfälliga störning som kan uppstå och att träningen inte ska orsaka er några större olägenheter.Vi uppmanar till försiktighet att vistas i området under pågående träning mellan kl.09.00 och 16.00.

Aktuellt