Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Begäran om att skjuta på Returpunktens stängning

Publicerat 2021-06-23

Lindö Villaägarförening har noterat, som många fler i kommunen, att den centrala Returpunkten på Risängen ska stängas efter den 11/7 och någon ny anläggning finns inte klar, Vi ser inte den lösning som kommunen har valt via Nodra AB, att köra till våra grannorter, som ett realistiskt alternativ.

Grunden för vårt synsätt är att den ökade körsträckan för alla innebär påtagligt ökad olycksrisk såväl som ökad miljöbelastning och den bristfälliga kapaciteten kommer att orsaka kaosliknande situationer på de små anläggningarna, i första hand bedömer vi att Åby kommer drabbas pga sitt läge.

Lindö Villaägarföreningen har därför sökt väg att kunna bidra till en lösning vilket innebär att begära hos Förvaltningsrätten att beslutet om att stänga bef Returpunkt inte verkställs utan skjuts upp tills alternativ finns, och därigenom får vi en upprätthållen returpunktsfunktion utan avbrott, begäran gjordes den 22/6.

Vi har därmed bidragit till att Returpunkten med sin viktiga funktion kan hållas öppen kontinuerligt. Det är ingen väg vi lätt har valt, men ser inget alternativ då vi vill göra det som finns att tillgripa för att upprätthålla en mycket viktig funktionen för avfallshantering, en funktion vi betalar för och en del av kommunens lagstadgade ansvar i avfallshanteringen.

Läs laglighetsprövningen här

Läs förvaltningsbesväret här

Laglighetsprövning

Aktuellt