Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Ny detaljplan för Lindö 2:1

Publicerat 2015-10-09

På tisdag 13 oktober skall Stadsplaneringsnämnden (SPN) ta beslut om ny detaljplan för Lindö 2:1.

Övriga dokument som SPN har fått som underlag för sitt beslut på tisdag når du genom att klicka på nedanstående länkar:

Denna detaljplan kommer att ha storpåverkan på vårt framtida Lindö och Lindö Villaägareförening (LVF) kommer därför att lämna yttrande till Norrköpings kommun med förslag till förbättringar på samma sätt som gjordes för två år sedan.  I samrådsredogörelsen ser du de gamla yttrandena från LVF och andra, samt kommunens kommentarer till yttrandena.

För att LVF skall kunna representera lindöbornas önskemål och uppfattningar på bästa sätt i denna viktiga fråga, sätter vi mycket stort värde på att få era synpunkter. Helst per mail info.lindovilla@gmail.com

Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.

Styrelsen


 

BLI MEDLEM 200kr per år

Aktuellt