Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

2021-12 stänger tågspåret till Lindö för gott!

Publicerat 2021-10-10
Vilka åtgärder förväntas ske av kommunen i samband med att tågspåret stänger för gott?
Hur kommer godstransporter på väg, med 40 lastbilar per dygn, att påverka vår trafiksäkerhet?
Vi i Lindö villaägareförening har inte hört något vilka åtgärder eller planer kommunen har inför dessa ändringar och för att få någon klarhet så har vi skickat 10 frågor till kommunen som nu är besvarade.
Här kan du läsa kommunens svar. (PDF)

Slutsats

Kommunen har bedömt att inga extra åtgärder behövs men vi ser en risk med utökad tung godstrafik vid Lindöskolan och Kanalgatan.
Vi uppmanar er som hamnar i incidenter att rapportera dessa på kommunens hemsida, på så vis skapar vi statistik som på sikt kan förbättra trafiksäkerheten.
Ärendets kategori = Väg och gata
Ärendets position = Kanalgatan
 
 

FAKTA

Kanalgatan är 8 meter bred och inkluderar en 2 dm bred väggren på var sida.
- 30 cm marginal mellan cyklist och lastbil 
- 1 meter mellan lastbilar
- En lastbil är 2,5 meter bred (Volvo FH  64T  3L)
- En cyklist är 70 cm bred

Aktuellt