Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Trafiksituationen i Lindö, enkät

Publicerat 2021-05-28

Lindö Villaägareförening samlar in åsikter om trafiksituationen i Lindö. Undersökningen utgör grunden för Lindö Villaägareförenings svar på kommunens remiss av förslaget till ny trafikplan för kommunens översiktsplan.

Vi anser att det är viktigt att det tas ett rejält grepp på trafiksituationen i Lindö, när befolkningen i området nu växer snabbt.

Om du vill bidra till att stärka grunden för vårt svar till kommunen, ber vi dig att svara på enkäten senast den 10 juni.

Stort tack för att du deltar i undersökningen!

Vill du stötta föreningens verksamhet är du välkommen att bli medlem, eller lämna ett ekonomiskt bidrag till verksamheten.

Norrköpings kommun: Trafikstrategi


Lindövillaägareförening: Säker väg

Lindövillaägareförening: Kanalgatan

Starta enkäten!

Aktuellt