Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Brandlarmet och övning i Oljedepåerna onsdag 8e maj

Publicerat 2019-05-13

Larm från Oljedepåerna pågick i flera timmar onsdagden den 8e maj.

Denna information har vi fått från RTÖG måndag 13 maj:

"Ansvariga för övningen är oljebolagen och deras nationella resurs som heter Släckmedelscentralen (SMC). SMC har skapats för att de lokal räddningstjänsterna inte har förmåga att släcka en fullskalig brand i en större cistern. SMC har krav på sig att öva i Sveriges oljehamnar och vart tredje år övar de i Pampushamnen. Vi på Räddningstjänsten ser övningen som väldigt viktig, men vi har också annan verksamhet att beakta och deltar i övningen i den omfattning vi har möjlighet till. Tidigare år har vi haft många resurser involverade i övningen, i år kolliderade det med andra övningar och efterarbete från skogsbränder så vårt deltagande var inte så omfattande. Det innebar också att vi inte lade så mycket resurser på att vara med i förberedelserna av övningen heller.

 

Så till ert spörsmål med larmet som ljöd. Det är självklart en stor brist att det inte gavs information innan till de som kan tänkas höra larmet och vi ber om ursäkt för detta. Vi är självkritiska till detta och även om vi inte är ansvariga för övningen ska vi som lokal Räddningstjänst med kunskap om områdena runtomkring säkerställa att denna fråga har hanterats i förberedelserna av övningen. Det ska vi se till framöver för de övningar vi deltar i. Observera att larmet var ett larm i oljehamnen och inte ska förväxlas med de larm som tutar vid ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten).  "

Vi ska försöka och komma i kontakt med oljedepåerna för kommentarer.

Aktuellt