Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Vi behöver bli fler

Publicerat 2020-01-02

Lindö Villaägareförening ska under det kommande året 2020 engagera sig för din och alla andra Lindöbors boendemiljö i ett antal frågor.

  • Vi ska försöka förmå Norrköpings kommun att skapa bättre trafikmiljö för barn på väg till och från Lindö och Bråviksskolan.
  • Vi arbetar för att kommunen ska ha tillräckligt med parkeringsplatser när de nya områdena kring Lindö strand etableras.
  • Hur kan vi hjälpas åt för att minska brottsligheten som ibland drabbar oss.
  • Vi arbetar för att berörda gör en riskbedömning hur boende i Lindö påverkas om en större olycka inträffar.
  • Vi kommer att arrangera planenlig Valborgseld, om vi kommun kan bistå med markyta.
  • Vi kommer att fortsätta arbeta för att minska problemen med flugor, buller och lukt.

Sannolikt finns det någon fråga du tycker är viktig?

Men vi behöver din hjälp och ditt engagemang.

Först och främst behöver vi bli fler medlemmar för att ännu tydligare kunna företräda er Lindöbor i frågor rörande vår gemensamma boendemiljö. Är vi fler blir vår röst starkare och fler kan hjälpa till.

Bli medlem och engagera dig gärna.

Den 19 mars håller föreningen årsmöte och vi behöver fler resurser i styrelsen.


Känner du att du vill bidra på något sätt, stort som smått, maila oss info.lindovilla@gmail.com eller skicka meddelande via Facebook, Lindö Villaägareförening.

Med vänlig hälsning
Ola med styrelse

Bli medlem via swish

Aktuellt