Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Information angående pågående muddringsarbeten, Norrköpings Hamn

Publicerat 2020-01-08

Vibrationer från pågående sprängningsarbeten

Sprängningar tillhörande pågående muddringsarbeten i Pampushamnen pågår under vintermånaderna fram till 31 mars 2020.

Sprängningsarbeten pågår så länge vintern är mild och isfattig och återupptas igen den 1 oktober 2020. Sprängningar sker under vattenytan och kan för allmänheten och boende i närområdet kännas av genom mindre vibrationer och ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av en varningssignal innan sprängningsstart genom korta och långa signaler samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar sker mellan kl. 07.00-23.00. Någon enstaka gång kan sprängning även utföras nattetid. 

Vibrationsmätning utförs kontinuerligt på närliggande kajer och anläggningar. Dessa mätningar visar på bra värden, under angivna gränsvärden. Sprängningsentreprenaden har föregåtts av en extern riskanalys. Då närmaste bostadsområde ligger beläget minst 800 meter från arbetsområdet så bedöms det ej finnas risk för påverkan på byggnader. Vibrationer kan kännas av upp till flera kilometer från sprängningsplatsen då vibrationerna fortplantas i berggrunden. De är ofarliga men kan kännas obehagliga.

Hamnutvecklingsprojektet med muddrings- och sprängningsarbeten utförs av Norrköpings Hamn på uppdrag av Norrköpings kommun.

Linda Jonsson Melin 

Kommunikationsansvarig

__________________________________________________________________

 

Norrköpings Hamn AB

Postadress: Box 6075, 600 06 Norrköping

Besöksadress: Oceangatan 21, Händelö, 602 38 Norrköping

 

Telefon: 011-25 06 56

Email finns på nhs.se

Aktuellt