Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Trafiksituationen Kanalgatan/Lindövägen och Lindö

Publicerat 2020-09-18

I slutet av 2021 kommer tågtrafiken till Bröderna Edstrand att upphöra. Kommunstyrelsen har fattat beslut utifrån utvecklingen av Inre hamnen och Ostlänken. Trafiken längs Södra hamnspåret, som den sträcka heter, kommer då att upphöra.

För boende i Lindö innebär detta i förlängningen att den tunga trafiken på Lindövägen och Kanalgatan kommer att öka. Den ombyggnad av korsningen Lindövägen/Kanalgatan som just nu pågår syftar till att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Det kan vara så att ombyggnaden samtidigt innebär att nämnda tunga trafik får det svårare att passera korsningen.

Detta i kombination med en förväntat ökande inflyttning i Lindö-området antyder att trafiksituationen kommer att bli än mer besvärlig. Det potentiellt allvarliga problemet med att det bara finns en väg till och från Lindö kvarstår.

Lindö Villaägarförening har en dialog med kommunen och andra aktörer i frågan, men många av de avgörande besluten är tyvärr redan fattade.

Aktuellt