Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Ytterligare försening av förslag till detaljplan för bl.a. höghus vid småbåtshamnen.

Publicerat 2015-09-11

Vi har nu fått beskedet från Stadsbyggnadskontoret att detaljplanen som skulle behandlas på Stadsplaneringsnämndens möte den 15 september istället beräknas vara klar till nämndsammanträdet i oktober som är på tisdagen den 13:e.

Tidigare om Lindö 2:1

Aktuellt