Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Möte med Händelöindustrierna 2020-06-01

Publicerat 2020-06-22

Deltagare från NHS, Agroetanol, Eon och villaföreningen.

Genomgång av inkomna rapporter

Vi har problem med lukter från oljeprodukter, LVF ska kontakta oljedepåerna och försöka få till ett möte. 

Diskussion kring oljud i samband med muddring/grävning, framför allt fram till 24 april, där ljudet/störning försvann i samband med att muddringen avslutades för denna period. 

Lukt pga överjäsning i Agroetanols anläggning sker ibland och är inte något som kan stoppas helt. Detta är ett problem ligger i företagets intresse att minimera eftersom det utöver lukt, blir en störning i produktion. Vid senaste tillfället LVF rapporterade hittades en lastbil med spannmål utan övertäckning, då sprids lukt.

Smällarna som uppstår från EONs anläggning, är numera isolerade och upplevs mer som pysningar, vilket är positivt. 

 

Kommande aktiviteter som kan medföra störning

NHS: 

Sista etappen för muddring kommer att ske oktober till december 2020. Beräkningar är utförda på tidigare utförd muddring och presenteras inom kort. Eventuella åtgärder för minska störningar utförs baseras på beräkningen. Under sommaren kommer etapp 2 inte utföra några arbeten, tidigast start i september,

Normal trafik på lastfartyg, varken upp eller ned.

Utbyggnaden av kajen blir inte 600m utan 220m. Även utbyggnad av P2 uteblir till föjde av detta. P2 kommer inte kunna ta emot fler produkter än vad som är möjligt idag. 

EON: 

Inga planerade aktiviteter. Svavellukt kan uppstå när regnvatten lagras men de har inte upplevt några störningar.

Agro: 

Inga planerade aktiviteter. 

 

Övrigt

NHS: 

P2 kommer inte att byggas ut med fler ledningar, ingen utbyggnad kommer att bli av.

Utbyggnad kommer förlängas med ca 200 meter istället för ca 600m

Bogserbåtar, kommer placeras/utgå vid/från Ömansterminalen.

EON:

Har haft god kvalitet på emballage vid leveranserna den senaste tiden med hjälp av kontakt med leverantör.

LVF:

Rapport från hemsidan skickas från LVF till deltagare.

LVF initierar och planerar möten. Nästa möte Måndag den 21 september  

 Aktuellt