Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Stoppa höghusen vid Lindö Strand

Publicerat 2015-11-23

Kommunens planer på att bygga höga flerbostadshus i och kring hamnområdet i Lindö lever vidare. Lindö Villaägareförening menar att detta är helt fel väg att gå, eftersom det innebär att de kvaliteter som gör Lindö unikt och attraktivt för alltid går förlorade, inte bara för Lindöborna utan för hela Norrköping. Stora delar av hamnområdet och de nuvarande fotbollsplanerna samt Kullen kommer att omvandlas till tomtmark. 11 huskroppar på 4-5 våningar, planeras att trängas in i planområdet, öster om NSK’s klubbhus. Hjälp oss att bevara de viktigaste delarna av Lindös karaktär och utveckla det viktiga fritids- och rekreationsområdet vid hamnen.

Kommunens byggplaner i korthet:

 • 11 st 4-5-våningshus
 • Ca 14 medelhavsvillor på Kullen (ca 1/3 av Kullen bebyggs)
 • 3 parhus eller villor på allmänningen öster om Lindövägen
 • Ca 35 radhuslägenheter i 2-3 våningar.
 • Totalt ca 210 lägenheter, dvs ca 500 personer boende i det nuvarande rekreationsområdet.
 • Tomtmark kommer att spärras av på samma sätt som vid JM-husen i den norra delen av hamnen.
 • Bebyggelse inom strandskyddat, mark-förorenat och översvämningshotat område.
 • Detta är första delen av tre exploateringsfaser av hamnområdet.
 • Läs mer om kommunens planer på vår hemsida, www.lindovilla.se, eller på kommunens hemsida, www.norrkoping.se.


Våra viktigaste synpunkter:

 • Ingen bostadsbebyggelse norr om  Bråviks-vägens förlängning mot Lindövägen.
 • Ny bostadsbebyggelse skall endast tillåtas i form av villor, radhus och ett område med servicelägenheter för äldre på området söder om  Bråviksvägens förlängning mot Lindövägen.
 • Max bygghöjd på ny bebyggelse skall vara 2 våningar, enligt samma norm som gäller i nuvarande detaljplan.
 • Utveckla hamnområdet till vad vi kallar LINDÖ HAMNPARK. Ett område för rekreation och olika fritidsverksamheter, restauranger mm. Använd befintligt hamncentrumområde för nya service- och centrumfunktioner. Se www.lindohamnpark.se
 • Låt båtklubbarnas verksamhet utvecklas på nuvarande områden.
 • Fräscha upp strandpromenaden.       


Yttrande till kommunen - viktigt!  
Yttrande över detaljplanen måste vara inne hos kommunen senast den 30/11. Lindö Villaägareförening har skrivit ett detaljerat yttrande som vi erbjudit alla sakägare, dvs fastigheter med till planområdet angränsande tomt. Det är dock viktigt att vi får fler fastighetsägare i Lindö att reagera mot kommunens planer att hårdexploatera detta strandnära område.

Det kompletta yttrandet finns att ladda ner från vår hemsida här till höger om du vill skicka in det till kommunen. Du kan också välja att skriva på det komprimerade yttrande som du finner här nedan och skicka in det till kommunen, eller lämna det i kommunhusets postlåda, senast den 30/11. En elektronisk påskrift kan också göras här nedan. En fjärde möjlighet är att lämna det påskrivna yttrandet i brevlådan hos någon av adresserna nedan, senast den 29/11, så hanterar vi inlämnandet till kommunen.

Läs mer här

Aktuellt